Przedszkole Miejskie nr17

93 - 213 Łódź
ul. Kossaka 13


pm17lodz@pm17lodz.dot.pl

042 643 47 90
0 509 54 57 68