Zapraszamy!

1. Godziny pracy Przedszkola Miejskiego nr 17:

 • 6.00 – 17.00

2. Rekrutacja

Zapraszamy na dni otwarte:

Postępowanie rekrutacyjne

Adres strony internetowej dla rodziców:

3. Wpłaty za przedszkole dokonywane są przelewem na numer konta:

31 1560 0013 2026 0000 0316 0001

4. Nauczyciele pracują na programie:

 • Program edukacji przedszkolnej “Nasze przedszkole” autorstwa: Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej

5. Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018

  Dyrektor przedszkola mgr Irena Czech

 • Grupa czerwona
  mgr Małgorzata Stępniak
  mgr Irena Czech – oligofrenopedagog
 • Grupa pomarańczowa
  lic Joanna Kurzawa
 • lic Magdalena Królikowska

 • Grupa niebieska
  mgr Anna Michalak – socjoterapeuta
  mgr Joanna Szymczyk
 • Grupa zielona
  mgr Anna Rakowska – oligofrenopedagog
 • mgr Ilona Szajnda

 • Grupa żółta
  mgr Anna Płuciennik – oligofrenopedagog
  mgr Aleksandra Niemirska
 • Grupa srebrna
  mgr Małgorzata Jeżewska – logopeda
  mgr Elżbieta Krawiec – oligofrenopedagog

6. Przedszkole zapewnia przestrzeganie Praw Dziecka:

 • Prawo do akceptacji takim jakim jest
 • Prawo do aktywnej, dobrej miłości i ciepła
 • Prawo do indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju
 • Prawo do pomocy i odmowy przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą i zniszczeniem
 • Prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw
 • Prawo do zwracania się o pomoc do osoby dorosłej w każdej sytuacji problemowej
 • Prawo do jedzenia i picia gdy jest głodne i spragnione
 • Prawo do nauki
 • Prawo do wspólnoty i solidarności w grupie
 • Prawo do badania i eksperymentowania
 • Prawo do doświadczania konsekwencji własnego zachowania się
 • Prawo do przebywania w ramach swoich zdolności tam, gdzie chce
 • Prawo do otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
 • Prawo do snu i wypoczynku kiedy jest zmęczone
 • Prawo do uczestniczenia w spacerach i wycieczkach poza terenem przedszkola pod opieką dorosłych

7. Zajęcia dodatkowe oferowane przez przedszkole:

 • kółko logopedyczne – zakwalifikowane po badaniach przesiewowych dzieci z poszczególnych grup
 • kółko ekologiczne “Mali strażnicy przyrody” dla zainteresowanych dzieci
 • kółko kulinarne ” Master chef junior” – zainteresowane dzieci z grupy żółtej i srebrnej
 • kółko zdrowotne ” Zdrowy przedszkolak to Ja” dla zainteresowanych dzieci
 • gimnastyka korekcyjna – poniedziałek
 • muzykoterapia – czwartek

8. Zajęcia dodatkowe w ramach Podstawy Programowej:

 • język angielski we wszystkich grupach wiekowych
 • religia: wtorek i środa – grupa żółta i srebrna
 • 9. Przedszkole bierze udział w projektach:

 • Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 17 “Kraina Pani Natury” – projekt
  współfinansowany z WFOŚiGW
 • W miesiącach styczeń – czerwiec 2014 roku realizowany był projekt pod hasłem “Ja i przyroda
  to jedność”.
  Projekt dofinansowany z WFOŚiGW
 • W miesiącach styczeń – czerwiec 2015 roku realizowany był projekt pod hasłem “Las, park i zwierzęta wokół nas”. Projekt dofinansowany z WFOŚiGW
 • W roku szkolnym 2015/2016 realizowany był projekt “Współpracy w 3 D” Decydujemy – Działamy – Dzielimy się!” organizowanym przez Fundację Ferso, przy współpracy z Wydziałem Edukacji i Wydziałem Zdrowia przy Urzędzie Miasta Łodzi.
 • W miesiącu marcu 2016 roku przystąpiliśmy do programu “Łódź kontra choroby wątroby”, mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia
 • W miesiącu czerwcu 2016 roku realizowany był projekt “Dzieciństwo bez próchnicy” którego koordynatorem, był Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • W miesiącach styczeń – czerwiec 2017 roku realizowany był projekt pod hasłem “Mali przyrodnicy na tropie bioróżnorodności”. Projekt dofinansowany z WFOŚiGW
 • W miesiącach luty – czerwiec 2017 w ramach realizowanego przez KobieTy Łódź oraz lokalne organizacje partnerskie projektu wolontariatu europejskiego EVS (program Erasmus+) gościliśmy w naszym przedszkolu wolontariuszkę z Turcji


 • 10.Osiągnięcia naszego przedszkola:

 • Udział w wielu konkursach muzycznych, plastycznych i teatralnych podczas, których dzieci odnoszą wiele sukcesów
 • Zajęcie III miejsca w Województwie Łódzkim w V Edycji Konkursu EKOBELFRY – 2016 rok
 • Zajęcie III miejsca w plebiscycie Expressu Ilustrowanego na “Najfajniejsze przedszkole dzielnicy Łódź – Górna -
  2017 rok
 • 11. Posiadamy certyfikaty:

 • Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej w ramach programu “Szkoły dla ekorozwoju”
 • Wojewódzki Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie
 • Organizator Procesów Innowacyjnych
 • Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć” Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”
 • Certyfikat Zielonej Flagi