Przegląd Teatrów Przedszkolnych im. Henryka Ryla – to już nasza tradycja

Od kilku lat jesteśmy jego współorganizatorami.
Na naszej małej przedszkolnej scenie odbywają się co roku w miesiącu kwietniu dzielnicowe eliminacje dziecięcych teatrzyków.