Certyfikaty oraz konkursy orgaznizowane przez placówki oświatowe

Nasze dzieci biorą udział
i zdobywają nagrody w różnych konkursach muzycznych, teatralnych oraz sportowych. Przedszkole posiada Certyfikaty za udział w projektach oraz programach o tematyce ekologicznej.