Wycieczki

Organizujemy wiele wycieczek, podczas których dzieci poznają ciekawostki związane ze swoim miastem i najbliższą okolicą.

Wycieczka do kompostowni

Obraz 18 of 30