Wycieczki

Organizujemy wiele wycieczek, podczas których dzieci poznają ciekawostki związane ze swoim miastem i najbliższą okolicą.

Wycieczka do Dzierżąznej

Obraz 28 of 30