Zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej - "Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 17 w Łodzi" dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.